Braće Pišteljića 22 Banja Luka, BiH
Pon - Sub 7.oo - 15.oo Nedelja zatvoreno

Reference 2015

Odjel Prodaje

  • Niskogradnja d.o.o.
    Braće Pišteljića 22
    78000 Banja Luka
    Bosna i Hercegovina
  • +387 51 348 000
  • +387 51 300 078

Reference za 2015. godinu

NISKOGRADNJA
Red. NAZIV POSLA NARUČILAC /INVESTITOR BROJ UGOVORA ANEX
br.
1 IZVOĐENJE RADOVA NA NASTAVKU IZGRADNJE LOKALNOG PUTA MEMIĆI - ŠAHINOVIĆI - POPOVAC,dionica KABLOVIi-ŠAHINOVIĆI - BASIĆI , L= 307,26m
OPŠTINA ČELINAC
Ugovor br. 1154/13 od 27.09.2013. 01/1-40462/13 od 23.09.2013.
2 IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI KLIZIŠTA U TRUPU PRUGE DOBOJ-NOVI GRAD od km 116+630 do km 116+720 između STANICA POTKOZARJE - PISKAVICA
"ŽELJEZNICE " A.D   RS
Ugovor br. 21094/14 od 28.10.2014.
3 IZVOĐENJE RADOVA NA  IZRADI VANJSKOG UREĐENJA OKO OSNOVNE ŠKOLE MILOŠ DUJIĆ U ČELINCU
UNDP BiH SARAJEVO
Ugovor br 1162/14 od 10.09.2014.

4 IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA U KRUGU FABRIKE DUVANA BANJA LUKA
"KORS" d.o.o.Laktaši
Ugovor br. 1412/14 od 15.10.2014.

5 REGULACIJA I ČIŠĆENJE RIJEKE JOŠAVKE U NASELJU JOŠAVKA OPŠTINA ČELINAC
IZGRADNJA MOSTA NA BALTA POTOKU  OPŠTINA ČELINAC
JU "VODE SRPSKE"  BIJELJINA
Ugovor br. 1383/14  od 19.11.2014. (124.456,70 KM)
6 REALIZACIJA SANACIJE VODOPRIVREDNIH OBJEKATA NA PODRUČJU OPŠTINE  KOTOR VAROŠ SANACIJA  OBALOUTVRDE NA RIJECI VRBANJI U REONU TRGA PALIH SRPSKIH BORACA U KOTOR VAROŠU
JU "VODE SRPSKE"  BIJELJINA
Ugovor br. 1442/14 OD 15.12.2014.

7 SANACIJA RUŠEVINE OBALE RIJEKE VRBAS ULICA ZDRAVKA DEJANOVIĆA
SANACIJA RUŠEVINE OBALE RIJEKE VRBAS U BLIZINI REBROVAČKOG GROBLJA
SANACIJA RUŠEVINE OBALE NA  RIJECI  VRBANJI  U BLIZINI AVALSKE ULICE
REGULACIJA DIJELA KOČIĆEVOG (REBROVAČKOG) POTOKA
SANACIJA OBALOUTVRDE NA DESNOJ OBALI RIJEKE VRBANJE U BLIZINI ŽUTOG MOSTA
SANACIJA DIJELA NASIPA I OBALOUTVRDE RIJEKA VRBANJA NASELJE ČESMA
SANACIJA KLIZIŠTA PONIR 2, REBROVAC - PONIR
SANACIJA KLIZIŠTA PONIR 1, REBROVAC - PONIR
SANACIJA KLIZIŠTA U BASTASIMA, KARANOVAC - BASTASI
JU "VODE SRPSKE"  BIJELJINA
Ugovor br. 1428/14 od 03.12.2014. njihov 01/5-6801/14

8 IZGRADNJA PRILAZNIH RAMPI  ZA METALNI MOST I OGRADU NA MOSTU NA ŠARGOVAČKOJ RIJECI
GRAD BANJA LUKA
Ugovor br.412/15 od 22.04.2015/njihov br. 12-G-614/15  od 22.04.2015

9 IZVOĐENJE RADOVA NA VANJSKOM UREĐENJU U KRUGU PREDUZEĆA
NORA PLAST  d.o.o. BANJA LUKA
Ugovor br. 487/15 od 08.04.2015.

10 IZVOĐENJE RADOVA NA VANJSKOM UREĐENJU OBJEKTA  JUŽNO KRILO CMB-a JUG - FAZA I U BANJA LUCI
MARKOVIĆ INVEST RM d.o.o.LAKTAŠI
Ugovor br.207/15 od 04.03.2015.
11 IZVOĐENJE RADOVA NA IZRADI VANJSKOG UREĐENJA PLATOA U KLAŠNICAMA BOBIĆ COMPANY d.o.o. Laktaši Ugovor br.319/15 od 15.04.2015.Anex 319-1/15 od 29.04.2015.
12 "IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI PRISTUPNOG PUTA, ODVODNOG KANALA, JAME ZA PRANJE VOZILA I SEPARATORA U BANJA LUCI" MILKUS d.o.o.PALE Ugovor br.404/15 od 20.04.2015. Aneks br.404-1/15 od 29.04.2015.
13 NABAVKA, PREVOZ I UGRADNJA KAMENOG MATERIJALA NA PUTEVIMA NA PODRUČJU MJ LAĐEVCI,BREZIČANI,BRANEŠCI I DUBRAVA STARA I TO: STARA ŠKOLA-DIVAN-LAĐEVCI, NEKATEGORISANIH PUTEVI NA PODRUČJU MZ LAĐEVCI NEKATEGORISANIH PUTEVA NA PODRUČJU MZ BREZIČANI, NEKATEGORISANI PUTEVI NA PODRUČJU MZ BRANEŠCI, NEKATEGORISANIH PUTEVA NA PODRUČJU MZ DUBRAVA STARA - LOT 3 OPŠTINA ČELINAC Ugovor br.485/15 od 11.05.2015./njihov 01/1-404-47-5/15 od 07.05.2015.
14 "IZVOĐENJE RADOVA NA IZRADI VANJSKOG UREĐENJA PLATOA ISPRED RADNJE U KULJANIMA" IVECCO SERVIS Ugovor br.498/15 od 13.05.2015. Aneks br.498-1/15 od 25.06.2015.
15 LAKTAŠI - KUKULJE ZVANI "KANAL" I VELIKO BLAŠKO - SLATINA
OPŠTINA  LAKTAŠI Ugovor br. 1 08-404-49-1/2015 od 01.07.2015. Nas 1110/15
16 VELIKO BLAŠKO - ŠUŠNJARI I LJUBATOVCI - RIJEČANI
OPŠTINA  LAKTAŠI Ugovor br. 2 08-404-49-II/2015 od 01.12.2015. Nas 1110-1/15
17 IZVOĐENJE RADOVA NA IZRADI VANJSKOG UREĐENJA  PLATOA BENZINSKE PUMPE U MAHOVLJANIMA VICANOVIC COMPANY d.o.o. Laktaši
Ugovor br.502/15 od 14.05.2015.
18 IZVOĐENJE RADOVA NA IZRADI VANJSKOG UREĐENJA  BENZIJSKE PUMPE U PRIJEDORU
PASPALJ KOMERC d.o.o. Donja Bistrica Prijedor
Ugovor br.551/15 od 18.05.2015. Anex br.551/15 od 29.05.2015.
19 IZVOĐENJE RADOVA NA IZRADI VANJSKOG UREĐENJA OKO  OBJEKTA U BANJA LUCI
EURO ZNAK d.o.o. Banja Luka
Ugovor br.698/15 od 01.07.2015.

20 IZVOĐENJE RADOVA NA IZRADI VANJSKOG UREĐENJA OKO  OBJEKTA NA TUNJICAMA
DAS-PROM
Ugovor br.701/15 od 01.07.2015.

21 IZVOĐENJE RADOVA NA ASFALTIRANJU I PROŠIRENJU PUTA U LAKTAŠIMA
TULUMOVIĆ
Ugovor br.612/15 od 10.06.2015.

22 IZVOĐENJE RADOVA NA IZRADI VANJSKOG UREĐENJA OKO HALE U V.BLASKOM
VETEKS
Ugovor br.650/15 od 17.06.2015.

23 IZVOĐENJE RADOVA NA UREĐENJU PLATOA
BLATEŠIĆ TRANSPORT
Ugovor br.677/15 od 24.06.2015.

24 ZEMLJANI RADOVI NA IZGRADNJI POSLOVNOG OBJEKTA U KRUGU INCELA U BANJA LUCI
"LANAKO" d.o.o. Banja Luka 
Ugovor br. 1423/14 od 27.11.2014.
Anex br. 1423-1/14 od 17.03.2015.
25 "IZVOĐENJE RADOVA NA IZRADI PARKINGA I PRILAZNOG PUTA OBJEKTU NA RIJECI UGAR OPŠTINA KNEŽEVO"
Eko zona «Ugarski brzaci » d.o.o. Ugarski brzaci bb, Kneževo 
Ugovor br. 679/15 od 23.06.2015.
Anex br. 679-1/15 od 03.07.2015.
26 IZVOĐENJE RADOVA NA ASFALTIRANJU PRILAZA STAMBENO-POSLOVNIM OBJEKTIMA U BLOK "E" NASELJE NOVI BORIK U BANJA LUCI
EKVATOR d.o.o.Banja Luka
Ugovor br. 767/15 od 22.07.2015.
Aneks br. 767-1/15 od 17.08.2015.
27 IZVOĐENJE RADOVA NA IZRADI PLATOA U PROIZVODNOM POGONU U OBODNIKU , KOTOR VAROŠ
AMAZON ŠUME  d.o.o. Kotor Varoš
Ugovor br. 774/15 od 23.07.2015.

28 "IZVOĐENJE RADOVA NA VANJSKOM UREĐENJU KRUGA PREDUZEĆA A.S.T d.o.o.  U KRUGU INCELA U  BANJA LUCI"
VALENTINO s.p. Banja Luka
Ugovor br. 831/15 od 30.07.2015.
29 PRIPREMA I ASFALTIRANJE PLATOA PILANE U VELIKOM BLAŠKU
MARKOVIĆ INVEST RM d.o.o.LAKTAŠI
Sporazum br.808/15 od 30.07.2015. godine ( 179.288,46 KM)
Ugovor br. 808-1/15 od 30.07.2015.
Ugovor br 2. 808-2/15 od 18.09.2015.
Ugovor br 3. 808-3/15 od 02.11.2015.
Ugovor br 4. 808-4/15 od 12.11.2015.
30 ASFALTIRANJE NA REKONSTRUKCIJI  PUTA ZA PRIJEČANE
DVD INŽINJERING d.o.o. BANJA LUKA
Ugovor br. 701/15 od 23.06.2015.

31 RADOVI NA VANJSKOM UREĐENJU PLATOA I SAOBRAĆAJNICE U ČELINCU
MEGAMONT d.o.o. Čelinac
Ugovor br. 892/15 od 17.08.2015.

32 SANACIJA KOLOVOZNIH POVRŠINA U BISTRICI OPŠTINA GRADIŠKA
PEJIC KOMPANY
Ugovor br. 912/15 od 26.08.2015.

33 KUPOPRODAJA  PROIZVODA I USLUGA
TERMO KLIMA d.o.o. Laktaši
Ugovor br. 893/15 od 21.08.2015.

34 SANACIJA PUTA KROZ BUKOVICU , MZ TRN, OPŠTINA LAKTAŠI
MINISTARSTVO ZA IZBJEGLA I RASELJENA LICA
Ugovor br.18-04-360-129-5/15 od 02.10.2015. nas 1114/15 od 06.10.2015.

35 VANJSKO  UREĐENJE OKO OBJEKTA DERMAL U K.VAROŠI
DERMAL R KOTOR VAROŠ
Ugovor br. 931/15 od 31.08.2015.
Aneks br. 931-1 /15 od 18.09.2015.
36 REHABILITACIJA DIJELA REGIONALNOG PUTA R476 UKRINA - GORNJA VIJAKA, L=3325m, REFERENSA 045/15
JP "PUTEVI RS" BANJA LUKA
Ugovor br. 02-03-GP -4297/15 od 29.10.2015. I nas 1245/15 29.10.2015.

37 NASTAVAK IZGRADNJE LOKALNOG PUTA KNEŽEVO  - IMLJANI U MILJIĆIMA
OPŠTINA KNEŽEVO
Ugovor br. 02-013-47-6/15 od 12.10.2015. I nas 1160/15 12.10.2015.

38 REGULACIJA MAHOVLJANSKE  RIJEKE
OPŠTINA  LAKTAŠI
Sporazum br. 08-404-120/15 od 07.12.2015.nas 1464/15, Ugovor 08-404-120-I/15 od 07.12.2015.
39
IZVOĐENJE RADOVA NA ASFALTIRANJU PRILAZA STAMBENO-POSLOVNIM OBJEKTIMA U BLOK "E" NASELJE NOVI BORIK U BANJA LUCI
EKVATOR d.o.o.Banja Luka
Ugovor br. 1183/15 od 19.10.2015.
40
IZVOĐENJE RADOVA NA ASFALTIRANJU PRILAZA STAMBENO-POSLOVNIM OBJEKTIMA U BLOK "E" NASELJE NOVI BORIK U BANJA LUCI EKVATOR d.o.o.Banja Luka Ugovor br.1495/15 od 15.12.2015.
41
ASFALTIRANJE PARKINGA
RASO GRADNJA
Ugovor br.  1218/15 23.10.2015.
42
ISPORUKA ASFALTNE MASE BNS- 0-22 i AB-a 0-11
NISKOGRADNJA MARJANOVIĆ d.o.o. PRIJEDOR
Ugovor br.  1279/15 04.11.2015.
43
ASFALTIRANJE OKO POSLOVNOG OBJEKTA U VELIKOM BLAŠKU
VENDOM d.o.VELIKO BLAŠKO
Ugovor br.  1415/15 02.12.2015.
44
IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA IZGRADNJI SEPTIČE JAME U TOPOLI
KALDERA COMPANY
Ugovor br.  1505/15  od 12.12.2015.
45
NABAVKA KAMENA ZA REGULACIJU ODVODNOG KANALA "VOJNOG" KANALA U JABLANU I RIJEKE BUKOVICE OPŠTINA LAKTAŠI
OPŠTINA  LAKTAŠI
Ugovor br.  08-404-102/2015 od 25.08.2015.
Sveukupno ugovoreni i realizovani radovi u 2014.g.  -NISKOGRADNJA:
HIDROGRADNJA
1 VODOSNABDJEVANJE I ODVOĐENJE OTPADNIH VODA U BANJA LUC , TUNJICE I -  LOT 2 LUDWIG PFEIFFER Hoch und Tiefbau GmbH & co KG - Kassel Germany
Ugovor br. 1353/11  od 14.10.2011.
Anex 1 od 02.10.2014. i Anex 2 od 20.05.2015
2 IZGRADNJA VODOVODNOG SISTEMA KOMLENAC - FAZA1 OHL ŽSa.s.Brno - Češka
UG.BR. 460/13  OD 11.04.2013.
3 IZGRADNJA VODOVODNOG SISTEMA KOMLENAC - FAZA1
OHL ŽSa.s.Brno - Češka
UG.BR. 460-1/13  OD 11.04.2013.
ODRŽAVANJE PUTEVA I MOSTOVA
1 ODRŽAVANJE I ZAŠTITA OBJEKATA NA PUTEVIMA U R.SRPSKOJ ZA PERIOD OD ČETIRI GODINE - LOT 2 JP "PUTEVI RS" BANJA LUKA Okvirni sporazum br.03-345-3042/12 od 25.06.2012. Ugovor br.02-03 OD 2397/14 od 30.06.2014. nas Ugovor br. 699/14 od 03.07.2014. Ugovor br. 02-03-ОД-2436/15 od 30.06.2015. i naš 817/15 od 30.06.2015.
2 LOT 6 - ZIMSKA SLUŽBA ZA 2013/2014  i 2014/2015 GODINU (šesto gradsko područje) .- ODRŽAVANJE PROHODNOSTI ULICA, TROTOARA, GRADSKIH SAOBRAĆAJNICA , MOSTOVA, TRGOVA I DRUGIH SAOB.POVRŠINA I ODRŽAVANJE PROHODNOSTI LOKALNIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA NA PODRUČJU GRADA BANJA LUKA GRAD BANJA LUKA Okvirni sporazum  br. 12-G-2816/13 od 22.11.2013. (648.020,00KM) Ugovor br.12-G-4824/14 od 24.11.2014 nas br.1285/14 06.11.2014.   ( 324.010,00KM)
3 ZIMSKA SLUŽBA   2014/2015 OPŠTINA LAKTAŠI Ugovor br.08-404-75/14 od 06.11.2014.
4 ODRŽAVANJE GRADSKIH ASFALTNIH SAOBRAĆAJNICA GRAD BANJA LUKA Okvirni sporazum br.12-G-1846/13 od 26.06.2013.(4.126.592,00)(Naš br.663/13 od 14.06.2013. Ugovor br.12-G-226/15 od 28.02.2015.
5 ODRŽAVANJE GRADSKIH ASFALTNIH SAOBRAĆAJNICA GRAD BANJA LUKA Ugovor br. 12-G-920/15 od 10.06.2015
6 ODRŽAVANJE ŠUMSKIH KAMIONSKIH PUTEVA ŠG GRADIŠKA - G.PODGRADCI ŠUME RS a.d .Sokolac Ugovor br. 501/15 od 13.05.2015  i  02-3672/15 od 16.06.2015.
7 ODRŽAVANJE KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE LOKALNIH I NEKATEGORISANIH (ASFALTNIH)  SAOBRAĆAJNICA I ULICA U NASELJU NA PODRUČJU OPŠTINE LAKTAŠI ZA 2015 godinu  - LOT  2
MZ LAKTASI
PUTNI PRAVAC TRN - JABLAN - BUKOVICA
ODRŽAVANJE  - PUTNI PRAVAC  u GLAMOČANIMA, TRNU I ŠUŠNJARIMA  I ULICE U LAKTAŠIMA
ODRŽAVANJE  - PUTNI PRAVAC  VELIKO BLAŠKO - GAJIĆI , ULICE PROLETERSKIH BRIGADA I NIKOLE TESLE U TRNU I PREMA VRTIĆU U GLAMOČANIMA
ODRŽAVANJE  - PUTNI PRAVAC  CENTAR SLATINE - KRČMARICE I CENTAR SLATINE - BABIĆA BRDO
OPŠTINA  LAKTAŠI Okvirni sporazum 08-404-50/2015 od 01.07.2015./ NAS 714/15 ( 70.246,80KM) Ugovor br. 08-404-50-I/15 od 19.08.2015. naš br. 714-1/18
Ugovor br. 08-404-50-II/15 od 19.08.2015. naš br. 714-2/15 od 19.08.2015.
Ugovor br. 08-404-50-III/15 od 03.09.2015. naš br. 714-3/15 od 03.09.2015.
Ugovor br. 08-404-50-IV15 od 18.09.2015. naš br. 714-4/15 od 18.09.2015.
Ugovor br. 08-404-50-V/15 od 18.09.2015. naš br. 714-5/15 od 07.10.2015.
8 SANACIJA KLIZISTA NA GRADSKOM PODRUČJU PONIRSKA  ULICA BR.26, FRANCA ŠUBERTA  (UZ ČENIĆA POTOK), TROTOARI MANJAČKIH USTANIKA GRAD BANJA LUKA Ugovor br. 12-G-1885/15 od 01.10.2015, nasbr.1058/15 od 24.09.2015.
9 ZIMSKA SLUŽBA ZA  2015/2016 - LOKALNI I NEKATEGORISANI PUTEVI
ZIMSKA SLUŽBA od 15.11.2015. - 27.12.2015.
OPŠTINA  LAKTAŠI Okvirni sporazum br.08-404-162/2015 od 02.11.2015,nas 1293/15 od 02.11.2015. ( 128.196,37 KM)
Ugovor br 1.  08-404-162-I/2015 od 02.11.2015.nas 1293-1/15 od 02.11.2015.
VISOKOGRADNJA
Red. NAZIV POSLA NARUČILAC /INVESTITOR BROJ UGOVORA ANEX
br.
1 IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA IZGRADNJI ZAMJENSKOG POSLOVNOG OBJEKTA U RAMIĆIMA SELENA d.o.o. RAMIĆI , BANJA LUKA Ugovor br. 07/2015 od 05.10.2015 nas 1075/15 od 30.09.2015
2 SANACIJA I ADAPTACIJA POSLOVNOG PROSTORA U SRPSKOJ ULICI BANSKI DVOR Ugovor br. 179/06  od 09.05.2006. I 990/08 27.06.2008.