Braće Pišteljića 22 Banja Luka, BiH
Pon - Sub 7.oo - 15.oo Nedelja zatvoreno

Kamenolom

Odjel Prodaje

  • Niskogradnja d.o.o.
    Braće Pišteljića 22
    78000 Banja Luka
    Bosna i Hercegovina
  • +387 51 348 000
  • +387 51 300 078

U sklopu svoje osnovne djelatnosti ”Niskogradnja’’ d.o.o. Laktaši izvršila je istraživanje tehničkog građevinskog kamena-dijabaza na ležištu Drugovići koje se nalazi na području opštine Laktaši, uz magistralni put Banjaluka – Prnjavor u mjestu Drugovići.

Da bi preduzeće uspješno poslovalo, neophodno je obezbijediti sigurnu sirovinsku bazu tehničkog građevinskog kamena. Istraživanje ležišta Drugovići započelo je 2001. godine izradom Projekta detaljnih geoloških istraživanja, a okončano u februaru naredne godine.

Dobijeni rezultati istraživanja su prezentovani u Elaboratu o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi tehničko građevinskog kamena-dijabaza. Rješenje kojim se potvrđuju geološke rezerve i kvalitet dijabaza sa predmetnog ležišta, izdato je od strane Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske.

Ovim rješenjem se odobrava upotreba i korištenje površinskog kopa, separacije i kompletne opreme. Niskogradnja ulaže značajna sredstvana na istraživanje nalazišta ovog kvalitetnog kamena, a sve u cilju produžavanja roka eksploatacije.

Dijabazi se pojavljuju kao intruzivne i efuzivne magmatske stijene porfijske i ofijske strukture. Boja dijabaza varira u granicama od tamno sive do crne, a pojavljuju se i dijabazi tamno zelene boje, što zavisi od striktne prisutnosti pojedinih minerala.

Proizvodni proces lomljenog eruptivnog kamena kreće od njegovog otkrivanja, preko transporta do drobilično klasiranog postrojenja, mljevenja i klasiranja po frakcijama od 0-31 mm a po potrebi i do 60 mm.

Kapacitet proizvodnje dijabaza je 80 m3/h.