Braće Pišteljića 22 Banja Luka, BiH
Pon - Sub 7.oo - 15.oo Nedelja zatvoreno

STAMBENO - POSLOVNI OBJEKAT DUŠKA KOŠČICE

Odjel Prodaje

  • Niskogradnja d.o.o.
    Braće Pišteljića 22
    78000 Banja Luka
    Bosna i Hercegovina
  • +387 51 348 000
  • +387 51 300 078

Objekat: SPO -2Po+7

 

Investitor: Niskogradnja d.o.o. Laktaši, Žunić Andrija, Kavez Vesna i Sabljić Vlado

 

Izvođač radova: Niskogradmja d.o.o. Laktaši

 

Građevinska dozvola: 03-360-404/15

 

Nadzor: Rajko Pucar dipl.inž.građ.

 

Opis radova: Počeli su radovi na izgradnji stambeno-poslovnog objekta u Ulici Duška Koščice. Stambeno-poslovni objekat radiće se u dvije faze. Prva faza podrazumjeva izgradnju stambenog dijela sa 47 stambenih jedinica I sa istim brojem parking mjesta koji su smješteni u dvije podzemne etaže. Stambene jedinice organizovane i projektovane su tako da zadovolje raznolike potrebe I navike savremenog I brzog načina života. U skladu sa tim formirane jedinice su od cca 30m² do cca 86m², funkcionalno raspoređene od garsonjere do četverosobnih stanova.

 

Radovi na gradilištu su počeli sa iskopom, pobijanjem talpi i osiguravanjem temeljne jame.