Braće Pišteljića 22 Banja Luka, BiH
Pon - Sub 7.oo - 15.oo Nedelja zatvoreno

Geodezija

Odjel Prodaje

  • Niskogradnja d.o.o.
    Braće Pišteljića 22
    78000 Banja Luka
    Bosna i Hercegovina
  • +387 51 348 000
  • +387 51 300 078

Kada je u pitanju oblast geodezije Niskogradnja d.o.o. Laktaši godinama u nazad vrši praćenje i obračun izvedenih radova uz pomoć tima koji čine diplomirani inženjeri geodezije i geometri. Od 2021. godine odlučili smo se i na licenciranje kompanije za obavljanje geodetskih radova u održavanju katastra nepokretnosti i katastra vodova.

Ova licenca nam omogućava da za pravne i privatne klijente obavljamo sledeće poslove:

Snimanje komunalnih uređaja (izrada geodetski snimaka izvedenog stanja)

Obuhvata snimanja vodovodne mreže, kanalizacione mreže, elektroenergetske mreže, toplovodne i vrelovodne mreže, telekomunikacione mreže, gasovodne mreže, naftovodne mreže, sabirni rezervoari, drenažna mreža, kontrolna okna, pumpne stanice i izlivi, propusti i podzemni objekti

Uplana / isplana objekata

Svaki vlasnik izgrađene nekretnine ima zakonsku obavezu evidentirati objekat u katastru i zemljišnoj knjizi, kao i svaku promjenu na nekretnini (dogradnja, rušenje...)

Uplana objekta je postupak kojim se objekat ucrtava (evidentira) u katastru i zemljišnoj knjizi dok isplana objekta predstavlja postupak kojim se objekat briše iz katastarske i zemljišno-knjižne evidencije.

Izrada geodetski snimaka objekta

Geodetski snimak objekta je grafički prikaz objekta sa svim detaljima na njemu, ovaj grafički prikaz sadrži podatke o obliku, dimenzijama i položaju objekta na katastarskoj parceli u državnom koordinatom sistemu.

Etažiranje (izrada tlocrta objekta)

Etažiranje je postopak kojim se uspostavlja vlasništvo nad tačno određenim dijelom zgrade, tj. nad stanom i nad njemu pripadajućim dijelovima. Uspostavljeno vlasništvo se upisuje u knjigu etažnih vlasnika pomoću geodetskog tlocrta prostora.

Geodetski tlocrt stanova se izrađuje po završetku izgradnje da bi se izvršila uplana ali isto tako i provjerilo odstupanje od ugovorene kvadrature u kupoprodajnom ugovoru.

Obnavljanje granica parcela (iskolčenje parcela)

Obnavljanje (iskolčenje/obilježavanje) međe je postupak kojim se na terenu određuju granice parcele na osnovu katastarskih podataka. Ovaj postupak je izuzetno važan prilikom prodaje/kupovine zemljišta, jer su česti slučajevi da kupac kupuje zemljište određene površine a da se ustanovi da je stanje na terenu potpuno drugačije.

Parcelacije (dioba parcela, cijepanje parcela, izrada eleborata)

Parcelacija je postupak kojim se vrši promjena oblika i površine parcele u katastru i zemljišnoj knjizi. Osnova za provođenje parcelacije je odgovarajući urbanistički dokument (izvod iz regulacionog plana ili urbanističko tehnički uslovi).

Cijepanje parcela se može provesti i po zahtjevu stranke, a radi provođenja notarskog ugovora. Jedna katastarska parcela se može dijeliti na više njih (cijepanje) ili se može više katastarskih parcela spajati u jednu (ukrupnjavanje zemljišta).

Izrada geodetskih situacionih planova za potrebe projektovanja

Predstavlja izradu prikaza terena i sadržaja na njemu u horizontalnom i visinkom smislu u određenoj razmjeri. Ovim situacionim planom su obuhvaćene sve prirode i umjetno nastale tvorevine unutar definisanog obuhvata plana, te se one na planu prikazuju pomoću karakterističnih tačaka.