Braće Pišteljića 22 Banja Luka, BiH
Pon - Sub 7.oo - 15.oo Nedelja zatvoreno

Licence

Odjel Prodaje

  • Niskogradnja d.o.o.
    Braće Pišteljića 22
    78000 Banja Luka
    Bosna i Hercegovina
  • +387 51 348 000
  • +387 51 300 078

REPUBLIKA SRPSKA

MINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐEVINARSTVO I EKOLOGIJU

Za građenje, odnosno izvođenje radova na objektima za koje građevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju i to:

1. Građevinskih radova na objektima visokogradnje

2. Građevinskih radova na objektima niskogradnje

3. Gradjevinskim radovima na objektima hidrogradnje

Ova licenca važi do 15.10.2022. godine

Za izradu tehničke dokumentacije za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju i to:

1. Arhitektonske faze

Ova licenca važi do 15.10.2022. godine

Za izradu tehničke dokumentacije za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje organ jedinice lokalne samouprave i to:

1. hidrotehničke faze

Ova licenca važi do 15.10.2022. godine

MINISTARSTVO ENERGETIKE I RUDARSTVA

Licencu za miniranje u rudarstvu.

Ova licenca važi do 07.08.2024. godine

Licencu za izvođenje rudarskih radova u površinskoj eksploataciji nemetaličnih mineralnih sirovina koje se koriste za dobijanje građevinskog materijala, tehničkog građevinskog kamena, ukrasnog kamena, pijeska I šljunka, proizvodnju opekarsko – keramičkih materijala ili kreča, punila u industriji I transport.

Ova licenca važi do 07.08.2024. godine

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA

Ovlaštenje za obavljanje djelatnosti građenja/izvođenja radova kojim se potvrđuje da Niskogradnja d.o.o. Laktaši ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti građenja građevina, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:

- područje niskogradnje i to:

o ceste (gornji i donji stroj),

o mostovi

o tuneli (uključujući elektro fazu izvođenja),

o vijadukti,

o nadputnjaci,

o podputnjaci,

o potporne konstrukcije i

o propusti.

- područje visokogradnje i to:

o građevinsko-zanatski radovi,

o uvođenje instalacije vodovoda i kanalizacije i

o uvođenje/postavljanje elektro vodova i opreme jake i slabe struje.

- područje hidrotehnike:

o hidroenergetski objekti (izuzev instalaterskih radova),

o regulacija vodotoka,

o komunalna infrastruktura.

Ovlaštenje važi do 25.08.2024. godine