Braće Pišteljića 22 Banja Luka, BiH
Pon - Sub 7.oo - 15.oo Nedelja zatvoreno

Separacija

Odjel Prodaje

  • Niskogradnja d.o.o.
    Braće Pišteljića 22
    78000 Banja Luka
    Bosna i Hercegovina
  • +387 51 348 000
  • +387 51 300 078

Separacija za pranje, mljevenje i prosijavanje frakcija nalazi se u sklopu r.j. Ada, udaljena 3km od Laktaša, na magistralnom putu Laktaši – Srbac.

Separacija kamenih agregata „POZZATO“ proizvedena 1999. godine je italijanski proizvod i zadovoljava sve standarde ISO 9001.  Kapacitet separacije je 80 m3/h.

Proizvodni proces separacije je zaokružen u potpunosti. Prirodni šljunak dovozi se sa obale rijeke Vrbas, koja protiče u blizini, transportuje se do koševa separacije, zatim nastupa process pranja i separisanja istog materijala. Na ovaj način dobijamo prirodni šljunak svih frakcija od 0-31,5 mm, a po potrebi 0-63 mm, te se iste koriste za dobijanje visokokvalitetnog betona i betonskih galanterija.

2003. godine postavljena je nova separacija italijanskog proizvodača "POZZATO 2" kapaciteta 100m3/h. Nakon što se prirodni materijal separisao na separaciji „POZZATO“ frakcija 16-63mm se upućuje se na separaciju „POZZATO 2“

U sklopu ovog pogona nalaze se sekundarni mlinovi Pozzato i Pozzato 2, koji služi za mljevenje svih frakcija 4-16 mm da bi dobili frakcije 0-4 mm, najtraženiju u građevinarstvu. Kapacitet mlinova je 40m3/h i 50m3/h.