Braće Pišteljića 22 Banja Luka, BiH
Pon - Sub 7.oo - 15.oo Nedelja zatvoreno

Reference 2014

Odjel Prodaje

  • Niskogradnja d.o.o.
    Braće Pišteljića 22
    78000 Banja Luka
    Bosna i Hercegovina
  • +387 51 348 000
  • +387 51 300 078

Reference za 2014. godinu

NISKOGRADNJA
Red. NAZIV POSLA NARUČILAC /INVESTITOR BROJ UGOVORA ANEX
br.
1 IZGRADNJA KORIDORA 5C , SEKCIJA POČITELJ - BIJAČA , ZVIROVIĆI - KRAVICE od 11 + 16 km "OHL ŽS"a.s.Brno - Češka 829/12 od  19.07.2012  
2 RADOVI NA SANACIJI BRANE VISEGRAD STRABAG  AG ,Austria , Ortenburgstrasse 27, A 9800 Spitta Ugovor br. 785-3101-004 od 17.12.2012.  
3 ZEMLJANI RADOVI I INTERVENTNI RADOVI NA PODRUČJU RJ"ELEKTROKRAJINA" BL "ELEKTROKRAJINA" a.d. Banja Luka Ugovor br.13/13 ili 26878 od 01.07.2013 (nas 758/13 od 5.7.2013.)  
4 IZGRADNJA ŠUMSKOG KAMIONSKOG PUTA "KOTAC - DRUGI DIO "DRUGA DIONICA OD P321-P470 JPŠ "ŠUME RS a.d. Sokolac Ugovor br.796/13 od 12.7.2013.)  
5 ASFALTIRANJE OKO VATROGASNOG DOMA DERVIŠI - BANJA LUKA IN\INJERING DVD d.o.o. BANJA LUKA Ugovor br. 351/ 14 od 09.04.2014.  
6 IZVOĐENJE RADOVA NA VANJSKOM UREĐENJU U ULICI PUT SRPSKIH BRANILACA od broja 115-117 «INTER-METAL» d.o.o. Banja Luka Ugovor br. 455/ 14 od 13.05.2014.  
7 IZVOĐENJE RADOVA NA  IZRADI VANJSKOG UREĐENJA OKO OBJEKTA MAXMARA Ugovor br.355/14 od 11.04.2014.  
8 ASFALTIRANJE PLATOA U KRUGU PREDUZEĆA U TRNU TEHNOGAS a.d TRN Ugovor br.426/14 od 05.05.2014.  
9 SANACIJA DIJELA ULICE SAVSKE TEKELIJE I PARKINGA U BANJA LUCI PRERADA MESA ŠIK d.o.o. Laktaši Ugovor br. 457/ 14 od 14.05.2014.  
10 IZVOĐENJE  DIJELA RADOVA NA POSTAVLJANJU MONTAŽNO-DEMONTAŽNIH ELEMENATA NA UKRŠTANJU ULICA CARA LAZARA , CARICE MILICE-MIRKA KOVAČEVIĆA - PRIVREMENA KRUŽNA RASKRSNICA EURO ZNAK d.o.o. BANJA LUKA Ugovor br.632/14 od 03.06.2014.  
11 ZEMLJANI RADOVI I INTERVENTNI RADOVI NA PODRUČJU RJ"ELEKTROKRAJINA" BL "ELEKTROKRAJINA" a.d. Banja Luka Ugovor br. 22/14 *nas 737/14 od 09.07.2014.  
12 IZRADA ASFALTNOG PLATOA U ULICI AVDE ĆUKA U GRADIŠCI MD PROM d.o.o. Gradiška Ugovor br.756/14 od 18.07.2014.  
13 IZVOĐENJE RADOVA NA  ASFALTIRANJU  POSLOVNOG KRUGA GRANDE TRIVIC Ugovor br.793/14 od 24.07.2014.  
14 IZVOĐENJE RADOVA NA  VANJSKOM UREĐENJU OKO POSLOVNOG OBJEKTA U LAKTAŠIMA VANADIJUM COMPANY d.o.o.Laktaši Ugovor br.812/14 od 29.07.2014.  
15 IZVOĐENJE RADOVA NA IZRADI VANJSKOG UREĐENJA
OKO POSLOVNOG OBJEKTA U LAKTAŠIMA
»TULUMOVIĆ« d.o.o.,Laktaši Ugovor br.813/14 od 29.07.2014.  
16 ASFALTIRANJE DVORIŠTA U KRUGU PREDUZEĆA U JAKUPOVCIMA "VRHOVAC COMPANY d.o.o.Laktaši Ugovor br.923/14 od 01.08.2014.  
17 IZVOĐENJE RADOVA NA PRIPREMI I ASFALTIRANJU PUTA U KOSJEREVU INTEGRAL INŽINJERING Ugovor br.953/14 od 30.08.2014.  
18 VANJSKO UREĐENJE OBJEKTA ZA PROIZVODNJU PLETENE MREŽE U DERVIŠIMA VESNA JANKOVIĆ , Ul.Put srpskih branilaca  15 H, Banja Luka Ugovor br.1062/14 od 08.09.2014.  
19 VANJSKO  UREĐENJE OKO STAMBENO-POSLOVNOGOBJEKTA
U ULICI I.G. KOVAČIĆA U BANJA LUCI
GERMANI ŠRAF d.o.o. Banja Luka Ugovor br.1051/14 od 12.09.2014.  
20 ASFALTIRANJE  U KRUGU PREDUZEĆA "VENDOM" d.o.o. Veliko Blasko Ugovor br.1053/14 od 25.09.2014.  
21 IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI ULICE MIROSLAVA ANTIĆA  OPŠTINA GRADIŠKA OPŠTINA GRADIŠKA Ugovor br.02-022-208/14 I nas 1114/14 od 29.29.2014.  
22 IZVOĐENJE RADOVA NA ASFALTIRANJU PUTNOG PRAVCA ZA ZASEOK "TEŠINOVIĆ" U DRUGOVIĆIMA   - LOT 1 OPŠTINA LAKTAŠI Ugovor br.08-404-68/2014 od 22.09.2014.(nas br. 1083/14)  
23 IZVOĐENJE RADOVA NA ASFALTIRANJU PUTNOG PRAVCA ZA ZASEOK "JEKIĆA VIS" U VELIKOM BLAŠKOM - LOT 2 OPŠTINA LAKTAŠI Ugovor br.08-404-69/2014 od 22.09.2014. (nas br. 1084/14)  
24 POSLOVI NA  PUTEVIMA U RURALNIM PODRUČJIMA OPŠTINE GRADIŠKA U MJESNOJ ZAJEDNICI TROŠELJI                         ( I FAZA)
OPŠTINA GRADIŠKA Ugovor br.02-022-209/14 I nas 1114/14 od 01.10.2014.  
25 RADOVI NA PUTEVIMA U RURALNIM PODRUČJIMA OPŠTINA GRADIKA  U MJESNOJ ZAJEDNICI TROŠELJI   ( II FAZA) OPŠTINA GRADIŠKA Ugovor br.02-022-210/14 I nas 1113/14 od 01.10.2014.  
26 IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA U KRUGU FABRIKE DUVANA BANJA LUKA "KORS" d.o.o.Laktaši Ugovor br. 1412/14 od 15.10.2014.  
27 RADOVI NA VANJSKOM UREĐENJU  OKO POSLOVNOG "SANA-M" U ULICI CARA DUŠANA U TRNU "NIZ" d.o.o.Trn Laktaši Ugovor br. 1338/14 od 11.11.2014.  
28 IZVOĐENJE RADOVA NA ASDFALTIRANJU DIONICE LOKALNOG PUTA LAMINCI -DUBRAVE TROŠELJI OPŠTINA GRADIŠKA Ugovor br.02-022-235/14 I nas 1359/14 od 17.11.2014.  
29 IZVOĐENJE RADOVA NA MODERNIZACIJI I ADAPTACIJI PRIKLJUČKA ULICE NA ULICU PETRA  MRKONJIĆA OPŠTINA GRADIŠKA Ugovor br.02-022-231/14 I nas 1358/14 od 14.11.2014.  
30 RADOVI NA ASFALTIRANJU PUTA U MZ LUG I JAKEŠ "ZELINČEVIĆ"d.o.o. Vukosavlje Ugovor br. 1376/14 OD 10.11.2014.  
31 SANACIJA VODOPRIVREDNIH OBJEKATA NA PODRUČJU OPŠTINE LAKTAŠI - REGULACIJA VODOTOKA RIJEKE TURJANICE l=1.8 km JU "VODE SRPSKE"  BIJELJINA Ugovor br. 1381/14 OD 19.11.2014.  
32 REALIZACIJA SANACIJE VODOPRIVREDNIH OBJEKATA NA PODRUČJU OPŠTINE  KOTOR VAROŠ SANACIJA ODRONA PUTA I UKLANJANJE KLIZIŠTA LOKALNOG PUTA GORNJE LIPLJE - DONJE LIPLJE JU "VODE SRPSKE"  BIJELJINA Ugovor br. 1382/14 OD 19.11.2014.  
33 OP[TINA LAKTAŠI - REGULACIJA VODOTOKA MAHOVLJANSKA RIJEKA JU "VODE SRPSKE"  BIJELJINA Ugovor br. 1420/14 od 03.12.2014.nihov 01/5-6696/14 od 28.11.2014. godine.  
34 IZVOĐENJE RADOVA NA IZRADI ASFALTNOG ZASTORA I SANACIJA KOLOVOZNIH POVRŠINA UNUTAR I ISPRED OBJEKTA HLADNJAČE U KRUGU PREDUZEĆA VITAMINKA "VITAMINKA" a.d. Banja Luka Ugovor br. 1424/14 od 26.11.2014.  
35 ASFALTIRANJE PRISTUPNOG PUTA INDUSTRIJSKOJ ZONI U VELIKOM BLAŠKU "GRANDE TRIVIC"d.o.o.Veliko Blaško Ugovor br. 1426/14 od 20.11.2014.  
36 ASFALTIRANJE PRISTUPNOG PUTA INDUSTRIJSKOJ ZONI U VELIKOM BLAŠKU "BORTON" d.o.o.Laktaši Ugovor br. 1426-1/14 od  20.11.2014.  
37 ASFALTIRANJE PRISTUPNOG PUTA INDUSTRIJSKOJ ZONI U VELIKOM BLAŠKU "VENDOM"d.o.o Veliko Blaško Ugovor br. 1426-2/14 od  20.11.2014.  
38 ASFALTIRANJE PRISTUPNOG PUTA INDUSTRIJSKOJ ZONI U VELIKOM BLAŠKU "MON AMI" d.o.o Kneževo Ugovor br. 1426-3/14 od  20.11.2014.  
Sveukupno ugovoreni i realizovani radovi u 2014.g.  -NISKOGRADNJA:
         
HIDROGRADNJA
1 NOVI KOMPLEKS ZA PROIZVODNJU MAZIVA ( INDUSTRIJSKA I FEKALNA KANALIZACIJA , HIDRANTSKA MREŽA - VODOVOD ZA PITKU VODU I VOD ZA BUNARSKU VODU)  U AD "RAFINERIJA ULJA MODRIČA" (LOT 4) "ZNSM  - BLK" d.o.o. BROD Ugovor br.1236/13 od 14.10.2013. Anex 1  od 25.01.2014.Anex 2  od 23.07.2014.
2 IZRADA  KANALIZACIONE MREŽE FEKALNE VODE OD NOVOG POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU MAZIVA DO POSTOJEĆE TRASE  U KRUGU RAFINERIJE ULJA MODRIČA RAFINERIJA ULJA MODRIČA Ugovor br.197/14 od 03.03.2014.  
         
ODRŽAVANJE PUTEVA I MOSTOVA
1 ODRŽAVANJE I ZAŠTITA OBJEKATA NA PUTEVIMA U R.SRPSKOJ ZA PERIOD OD ČETIRI GODINE  I SANACIJA POSLIJE POPLAVA U 2014 GODINI - LOT 2 JP "PUTEVI RS"             BANJA LUKA Okvirni sporazum br.03-345-3042/12 od 25.06.2012.Ugovor br. 693-1/12 od 25.06.2012, Ugovor br. 741/13 od 01.07.2013 Ugovor br.02-03 OD 2397/14 od 30.06.2014. nas Ugovor br. 699/14 od 03.07.2014.
2 ODRŽAVANJE GRADSKIH ASFALTNIH SAOBRAĆAJNICA   (na četiri godine do 30.04.2017.) GRAD BANJA LUKA Okvirni sporazum br.12-G-1846/13 od 26.06.2013.(4.126.592,00)(Naš br.663/13 od 14.06.2013. Ugovor br.12-G-508/14 od 21.01.2014.(Naš br.28/14 od 17.01.2014.
3 ODRŽAVANJE I ZAŠTITA LOKALNIH  I NEKATEGORISANIH (ASFALTNIH) SAOBRAĆAJNICA I ULICA  U NASELJU NA PODRUČJU OPŠTINE LAKTAŠI OPŠTINA LAKTAŠI Ugovor br.08-404-29/14 od 16.06.2014. ANEX 08-404-29-I/14 od 08.12.2014.
4 ZIMSKA SLUŽBA ZA 2013/2014 GODINU - ODRŽAVANJE PROHODNOSTI LOKALNIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA U ZIMSKOM PERIODU OPŠTINA  LAKTAŠI Ugovor br. 1339/13 od 29.10.2013.  
5 LOT 6 - ZIMSKA SLUŽBA ZA 2013/2014  i 2014/2015 GODINU (šesto gradsko područje) .- ODRŽAVANJE PROHODNOSTI ULICA, TROTOARA, GRADSKIH SAOBRAĆAJNICA , MOSTOVA, TRGOVA I DRUGIH SAOB.POVRŠINA I ODRŽAVANJE PROHODNOSTI LOKALNIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA NA PODRUČJU GRADA BANJA LUKA GRAD BANJA LUKA Okvirni sporazum  br. 12-G-2816/13 od 22.11.2013. (648.020,00KM) Ugovor br.12-G-2873/13 od 26.11.2013 nas br.1396-1/13   ( 324.010,00KM)
6 LOT 3 - ZIMSKA SLUŽBA ZA 2013/2014  GODINU ( osmo seosko područje) - ODRŽAVANJE PROHODNOSTI ULICA, TROTOARA, GRADSKIH SAOBRAĆAJNICA , MOSTOVA, TRGOVA I DRUGIH SAOB.POVRŠINA I ODRŽAVANJE PROHODNOSTI LOKALNIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA NA PODRUČJU GRADA BANJA LUKA GRAD BANJA LUKA Ugovor br. Naš 1402/13 od 20.11.2013.  
         
VISOKOGRADNJA
Red. NAZIV POSLA NARUČILAC /INVESTITOR BROJ UGOVORA ANEX
br.
1 IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA I PROSTORA JEVREJSKOG KULTURNOG CENTRA, Po+P+4+Pe I Po+5+Pe na uglu Ulica Gavre Vučkovića i Save Kovačevića u Banja Luci "NISKOGRADNJA"d.o.o. Laktaši (investitor)  i JEVREJSKA OPŠTINA BANJA LUKA (udružioc) Ugovor br.514/11/11 od 03.05.2011.  
2 IZVOĐENJE RADOVA NA IZRADI ZEMLJANIH, BETONSKIH I DIJELA ZANATSKIH RADOVA NA IZGRADNJI POSLOVNOG OBJEKTA(HALE) U RAMIĆIMA "SELENA" D.O.O. Banja Luka Ugovor br. 925/13 od 07.08.2013.