Braće Pišteljića 22 Banja Luka, BiH
Pon - Sub 7.oo - 15.oo Nedelja zatvoreno

Reference 2010

Odjel Prodaje

  • Niskogradnja d.o.o.
    Braće Pišteljića 22
    78000 Banja Luka
    Bosna i Hercegovina
  • +387 51 348 000
  • +387 51 300 078

Reference za 2010. godinu

NISKOGRADNJA
Red. NAZIV POSLA INVESTITOR I KONT.OSOBA BROJ UGOVORA ANEX      
br.
1 IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I SANACIJI PUTEVA I GRADSKIH ULICA NA PODRUČJU OPŠTINE ČELINAC LOT 2 OPŠTINA ČELINAC Ugovor Br. 01 / 1 - 404 - 69/07 od 25.07.2007. 2.094.674,85 KM ANEX BR.01/1-404-40/07 od 15.09.2007. 705.199,57 KM OD 12.05.08. I Anex od 18.07.08. (323.229,29) i Sporazum br. 01/1-36-10/09 od 07.12.2009. (2.911.090,32 KM)      
2 LOT 1 -I ZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I PROŠIRENJU PUTA PREMA SLATINI OD RASKRŠĆA U KLAŠNICAMA NA MAGISTRALNOM PUTU M-16.1. KLAŠNICE - PRNJAVOR DO MARIĆA NJIVE (SLATINA) OPŠTINA LAKTAŠI Ugovor br. 08-34-52/07 od 25.02.2008. Anex br.08-34-52-1/07 od 02.10.2008 , anex br.08-34-52-2/07 od 11.12.2008. i Anex br. 08-34-52-3/07 od 03.08.2010.      
3 IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI MAG.PUTA M-16.1, RASKRŠĆE ULICA MARIJE DIMIĆ I I.G.KOVAČIĆA, - BANJA LUKA , BROJ. NABAVKE 061/08 . JP "PUTEVI RS" BANJA LUKA- Ugovor br. 03-345-7574/08 od 12.12.2008.- 1.454.407,60 Ugovor o novim radovima ref.br.044/10 br. 03-345-3550 od 07.06.2010. 706.983,42      
4 Izvođenje radova na izgradnji pješačke staze uz regionalni put od Zalužana do Klašnica i MG.put od Klašnica do granice sa opštinom Gradiška- sekcija Trn - OPŠTINA LAKTAŠI Okvirni sporazum 08-370-30/08 od 18.09.2008.g.( 3.250.547,71 KM) Ugovor -br.08-370-30-1/08 od 22.09.08. ( OD Zalužana do Klašnica i MG.put od Klašnica do granice sa opštinom Gradiška- sekcija Trn)      
5 Izvođenje radova na projektu Tunel Miljevina, referenca 007/09, JP "PUTEVI" RS UGOVOR BR.03-345-2379/09 od 04.05.2009. UGOVOR O IZMJENI UGOVORA 03- 345-2379-1/09 OD 17.05.2010. (635.643,81)      
6 IZGRADNJA TRGA SA FONTANOM NA BULEVARU CARA DUŠANA GRAD BANJA LUKA Ugovor br.12-G-1407/09 22.05.2009.(242.986,33) Anex br. 12-G-1407-3/09 od 23.02.2010 ( 27.491,65)      
7 REKONSTRUKCIJA PARKING PROSTORA FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA RS U BANJA LUCI FOND ZDRAVST. OSIGURANJA RS UGOVOR br. od 28.05.2009.( 23.351,28) Anex od 10.07.2009. 11.660,69      
8 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA LOKALNIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA OPŠTINA GRADIŠKA Okvirni sporazum br. 02-022-99/09 od 22.10.2009. Ugovor br.1 br. 02-022-99-1/09 od 26.10.2009. + ugovor br.2 br.02-022-99-2/09 od 16.07.2010. (1.269.527,95KM)      
9 Vanjsko uređenje u Bosanskom Brodu "VUČJAK" A.D.BOSANSKI BROD Ugovor od 1015/09 06.07.2009.        
10 ASFALTERSKI RADOVI OKO POSLOVNOG OBJEKTA LAMELA "TOPLANA" U GRADIŠCI "GRADID INŽENJERING" DOO GRADIŠKA Ugovor od 1113/09 21.07.2009.        
11 IZVOĐENJE ZEMLJANIH RADOVA NA OBJEKTU DOMA ZDRAVLJA U GRADIŠCI GRADID INŽENJERING d.o.o. GRADIŠKA Ugovor br. 1584/09 od 19.10.2009.        
12 IZGRADNJA TRIBINA NA FUDBALSKOM STADIONU LAKTAŠI OPŠTINA LAKTAŠI Ugovor br. 08-43-729/09 od 30.10.2009.        
13 ZIMSKA SLUŽBA za Lot 7 GRAD BANJA LUKA Okvirni od 03.12.09. Ugovor br.12-G-3314/09 od 14.12.2009. i Ugovor br.12-G-334/10 od 24.02.2010.      
14 ZIMSKA SLUŽBA za Lot 11 GRAD BANJA LUKA Okvirni od 03.12.09. Ugovor br.12-G-3317/09 od 14.12.2009.i Ugovor br.12-G-576/10 od 30.03.2010.      
15 VANJSKO UREĐENJE OKO OBJEKTA U BANJA LUCI KENDY TRADE d.o.o. Ugovor br.1614/09 od 26.11.2009        
16 ZIMSKA SLUŽBA 2009/2010 OPŠTINA LAKTAŠI Ugovor br.08-34-48/09 od 20.11.11.+ zabilješka o poravnanju + anex od 19.02.2010.        
17 SANACIJE I PREKOPI SAOBRAĆAJNICA NA PODRUČJU BANJA LUKE ZP "ELEKTRO KRAJINA" A.D.BANJA LUKA Ugovor br. 60 od 29.01.2010.        
18 PREKOPI NA PODRUČJU GRADA BANJA LUKE - RJ "ELEKTRO" ZP "ELEKTRO KRAJINA" A.D.BANJA LUKA Ugovor br. 14/10 od 23.04.2010. ( prot.br. 2124)        
19 REKONSTRUKCIJA I ASFALTIRANJE GRADSKIH ULICA, LOKALNIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA OPŠTINA KNEŽEVO Ugovor br.02- 013-177-7/09 od 15.02.2010. ( 645.546,98) ( Anex br. 02- 013-177-13/09 od 17.12.2010. (138.881,30 )      
20 HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA OPŠTINA PRNJAVOR UGOVOR br.01/1-345-37/10 od 16.03.2010.        
21 REKONSTRUKCIJA I ASFALTIRANJE PUTA ZA GROBLJE U JUNGAMA - MARKOVAC OPŠTINA ČELINAC Ugovor br. 01/1-404-23/10 od 16.04.2010.        
22 IZGRADNJA PRISTUPNOG PUTA sa PRIKLJUČKOM NA REGIONALNI PUT R 474 ZA TERMOELEKTRANU STANARI EFT - RUDNIK I TERMOELEKT. STANARI Ugovor br. 331/10 od 29.03.2010.        
23 VANJSKO UREĐENJE OKO BENZINSKE PUMPE U KOTOR VAROŠI " ENIKON - MONT" d.o.o.Zvornik Ugovor br.376-1/10 od (naš br) 08.04.2010. i 149/10 od 09.04.2010.        
24 REHABILITACIJA PUTA KLUPE - TESLIĆ , L= 27,91 km JP "PUTEVI RS" BANJA LUKA Ugovor br.03-345-3193/10 od 21.05.2010.(4.125.576,03) Anex br.03-345-5738/10 od 17.09.2010.(406.463,43)      
25 ASFALTIRANJE PUTA U NASELJU ĐERMANOVIĆI MZ ŠTRBE OPŠTINA ČELINAC Ugovor br. 01/1-404-29/01 od 02.06.2010        
26 VANJSKO UREĐENJE OKO BENZINSKE PUMPE U PRIJEDORU " ENIKON - MONT" d.o.o.Zvornik Ugovor br.6201/10 od (naš br) 31.05.2010. i 149/10 od 09.04.2010.        
27 IZVOĐENJE RADOVA NA PUTU RATKOVAC - TRLICE OPŠTINA ČELINAC Ugovor br. 01/1-404-63/10 od 02.08.2010        
28 POSTAVLJANJE IVIČNJAKA I TROTOARA UNIVERZITET U BANJA LUCI - REKTORAT Ugovor br. 01-4128/10 od 30.07.2010        
29 IZVOĐENJE RADOVA NA ASFALTIRANJU VANJSKOG UREĐENJA OKO MLJEKARE U ALEKSANDROVCU GRADNDE TRIVIĆ export-import d.o.o. Boškovići bb, Laktaši Ugovor br. 884/10 od 20.07.2010.        
30 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ULICA NA PODRUČJU OPŠTINE GRADIŠKA OPŠTINA GRADIŠKA Okvirni sporazum 02-022-109/10 od 12.08.2010. Ugovor br. 02-022-109-1/10 od 30.07.2010.      
31 IZGRADNJA SPORTSKOG KOŠARKAŠKOG TERENA NA STARČEVICI - BANJA LUKA MINIS. ZA PORODICU, OMLADINU I SPORT RS Ugovor br. 20.01./404-137.7/10 od 16.08.2010.        
32 IZVOĐENJE RADOVA NA VANJSKOM UREĐENJU OKO OBJEKTA "AUTO MAX" U PRIJEDORU "AUTO MAX" d.o.o. PRIJEDOR Ugovor br. 1132/10 od 26.08.2010.        
33 REKONSTRUKCIJA I ASFALTIRANJE DIJELA LOKALNOG PUTA (ZASEOK DRAOJEVIĆI) U GORNJOJ LEPENICI - NIKOLIĆA POTOK OPŠTINA SRBAC Ugovor br.02-404-153/10 od 17.09.2010.        
34 ISKOP ZEMLJE, IZRADA PROPUSTA I IZRADA DONJEG STROJA LOKALNOG PUTA KROZ GORNJU LEPENICU OPŠTINA SRBAC Ugovor br.02-404-152/10 od 17.09.2010.        
35 REKONSTRUKCIJA I ASFALTIRANJE LOKALNOG PUTA "JASIK" U ŽUPSKOM RAZBOJU OPŠTINA SRBAC Ugovor br.02-404-151/10 od 13.09.2010.        
36 ISKOP ZEMLJE I IZRADA DONJEG STROJA LOKALNOG PUTA U ŽUPSKOM RAZBOJU OPŠTINA SRBAC Ugovor br.02-404-150/10 od 13.09.2010.        
37 ASFALTIRANJE ŠKOSKOG POLIGONA U POVELIČU OPŠTINA SRBAC Ugovor br.02-404-169/10 od 30.09.2010.        
38 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA DIJELA LOKALNOG PUTA U ILIĆANIMA OPŠTINA SRBAC Ugovor br.02-404-163/10 od 21.09.2010.        
39 Sanacija i rehabilitacija odbrambenog nasipa ( od rijeke Vrbas) i lokalnog puta Bajinci - Glamočani OPŠTINA SRBAC Ugovor br.02-404-172/10 od 30.09.2010.        
40 IZRADA ASFALTNOG ZASTORA NA DIJELU REGIONALNOG PUTA R-405 A, LAMOVITA - BRONZANI MAJDAN sa mostom na rijeci GOMJENICI , L0 3.097,80m JP "PUTEVI" RS Ugovor br.03-345-4044-7/10 od 16.09.2010.        
41 Izvođenje radova na izgradnji dijela pješačke staze uz regionalni put od Zalužana do Klašnica i magistralni put od Klašnica do granice sa opštinom Gradiška - sekcija Laktaši OPŠTINA LAKTAŠI Okvirni sporazum 08-370-30/08 od 18.09.09.2008.g.( 3.250.547,71 KM) Ugovor -br.08-370-30-3/08 od 09.09.10. ( od Zalužana do Klašnica i magistralni put od Klašnica do granice sa opštinom Gradiška - sekcija Laktaši )      
42 VANJSKO UREĐENJE OKO OBJEKTA U RAMIĆIMA i PRIKLJUČAK VODOVODA NA VODOVODNU MREŽU "MONTING TECASI " d.o.o. Banja Luka Ugovor br. 1311/10 od 29.09.2010.        
43 REKONSTRUKCIJA LOKALNOG PUTA CRKVENA - DRENJIK , OPŠTINA PRNJAVOR OPŠTINA PRNJAVOR Ugovor br. 01/1-345-272/1 od 29.09.2010.        
44 VANJSKO UREĐENJE OKO OBJEKTA U LAKTAŠIMA "AJDARED" d.o.o. LAKTAŠI Ugovor br.1377/10 od 08.10.2010.        
45 Izvođenje radova na vanjskom uređenju oko objekta na Tunjicama »Nora plast« d.o.o.Banja Luka Ugovor broj: 1398/10 od 12.10.2010.        
46 Izgradnja saobraćajnice i vanjskog uređenja oko objekta Punionice PBG u Donjim Drugovićima »SUPER PETROL« d.o.o.
Donji Drugovići
Ugovor broj: 1554/10 od 04.11.2010.        
47 Izgradnja parkinga oko objekta u Zalužanima
»CENTRUM TREJD« d.o.o.
Zalužani
Ugovor br. 491/10 od 04.11.2010.        
48 IZRADA PRISTUPNOG PUTA OBJEKTU "AUTO - MILOVANOVIĆ" U Banja Luci " AUTO - MILOVANOVIĆ" d.o.o. Banja Luka Ugovor br. 1572/10 od 05.10.2010. Anex br. 1572-1/10 od 09.11.2010.      
49 IZRADA PRISTUPNOG PUTA I VANJSKO UREĐENJE OKO OBJEKTA "METALEKS" d.o.o. Prnjavor Ugovor br. 1589/10 od 01.11.2010.        
50 VANJSKO UREĐENJE OKO POSLOVNOG OBJEKTA TANJA BJELOVUK -POLJOP. PROIZVOĐAČ Ugovor br.1608/10 od 13.11.2010.        
51 VANJSKO UREĐENJE OKO POSLOVNOG OBJEKTA "FARMA ŠINIK" d.o.o.GRADIŠKA Ugovor br.1609/10 od 13.11.2010.        
52 RAD GREJDERA I VALJKA " ARCELOR MITTAL"d.o.o. Prijedor Ugovor br. 90a/10-188a od 18.10.2010. Anex br.91a/10 - 192a od 25.10.2010.      
53 VANJSKO UREĐENJE OKO POSLOVNOG OBJEKTA U TRNU PUR .RESTORAN "VIKTORIJA" LAKTAŠI Ugovor br. 1677/10 od 25.11.2010.        
54 IZGRADNJA PRILAZNOG PUTA POSLOVNOM OBJEKTU U TRNU "TIGAR TREJD"d.o.o. BANJA LUKA Ugovor br. 1684/10 od 26.11.2010.        
55 IZVOĐENJE RADOVA NA UREĐENJU PLATOA OKO POSLOVNOG OBJEKTA "MANE KOMERC" d.o.o. SRBAC Ugovor br. 1672/10 od 26.11.2010.        
56 SANACIJA KLIZIŠTA I OPRAVKA PUTA U GORNJOJ LEPENICI OPŠTINA SRBAC Ugovor br. 102-404-185/10 od 03.11.2010.        
       
ODRŽAVANJE PUTEVA I MOSTOVA
1 REDOVNO ODRŽAVANJE LOKALNIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA GRAD BANJA LUKA Okvirni sporazum 12-G-1538/09 od 03.6.2009. Ugovor br. 12-G-2676/09 od 12.10.2009.      
2 ODRŽAVANJE I ZAŠTITA OBJEKATA NA PUTEVIMA U R.SRPSKOJ ZA PERIOD OD ČETIRI GODINE - LOT 3 JP "PUTEVI RS" BANJA LUKA UGOVOR OD 15.01.09 br. 03-345-98-1/09 Ugovor br.03-345-161/10 od 18.01.2010.(2.324.976,09)      
3 ODRŽAVANJE I ZAŠTITA OBJEKATA NA PUTEVIMA U R.SRPSKOJ ZA PERIOD OD ČETIRI GODINE - LOT 2 JP "PUTEVI RS" BANJA LUKA Okvirni sporazum br.03-345-2571/08 od 30.04.2008 Ugovor br. 03-345-3322/09 od 19.06.2009. ug.br. 03-345-3158/10 od 20.05.2010.      
4 REDOVNO ODRŽAVANJE LOKALNIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA - LOT 1 GRAD BANJA LUKA Okvirni sporazum 12-G-1538/09 od 03.6.2009 Ugovor br. 12-G-114/2010 od 22.01.2010. (900.000,00KM)      
5 REDOVNO ODRŽAVANJE LOKALNIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA - LOT 1 GRAD BANJA LUKA Okvirni sporazum 12-G-1538/09 od 03.6.2009. Ugovor br.12-G-2427/10 od 17.11.2010.(200.00,00KM)      
6 TEKUĆE ODRŽAVANJE MOSTOVA- SEOSKIM PUTEVIMA GRAD BANJA LUKA Ugovor br. 12-G-680/10 od 13.04.2010.        
7 TEKUĆE ODRŽAVANJE MOSTOVA NA GRADSKOM PODRUČJU GRAD BANJA LUKA Ugovor br. 12-G-1067/10 od 28.05.2010.        
       
               
HIDROGRADNJA
1 IZGRADNJA KANALIZACIONE MREŽE Opština Kotor Varoš Ugovor br. 02-404-14/09 od 24.07.2009 Anex br. 02-404-14/09 od 15.07.2010      
       
VISOKOGRADNJA
1 IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA P+1 u LAKTAŠIMA KODŽO MILORAD Ugovor.br. 632/09        
2 ADAPTACIJA I MODERNIZACIJA POSTOJEĆEG OBJEKTA U KRUPI NA VRBASU RIBA MERC Ugovor br.24/10 od 22.02.2010.(380.000,00 + Anex od 27/10 od 26.02.2010.)        
3 RADOVi NA ADAPTACIJi ROBNE KUĆE "BOSKA" BANJA LUKA "BOSKA " AD BANJA LUKA Ugovor br.672/10 od 02.06.2010.( 2.604.762,77) anex br. 636-1/10 (951/10) od 20.08.2010.( 1.402.063,88) i Anex 636-2/10 od 06.11.2010. ( 1731/10 od 30.12.2010. (465.467,84)