Braće Pišteljića 22 Banja Luka, BiH
Pon - Sub 7.oo - 15.oo Nedelja zatvoreno

Reference 2016

Odjel Prodaje

  • Niskogradnja d.o.o.
    Braće Pišteljića 22
    78000 Banja Luka
    Bosna i Hercegovina
  • +387 51 348 000
  • +387 51 300 078

Reference za 2016. godinu

OBLAST NISKOGRADNJA
Red. NAZIV POSLA NARUČILAC /INVESTITOR BROJ UGOVORA ANEX
br.
1 SANACIJA UDARNIH RUPA NA GRADSKIM ULICAMA I LOKALNIM PUTEVIMA TE PRIPREMA IZGRADNjE PUTA PREMA GROBLjU U JUNGAMA I PUTA MLIJEŠNICA - CRNI VRH - AJMANE dionica OSNOVNA ŠKOLA JOVANOVIĆI OPŠTINA ČELINAC Ugovor 01/1-404-100/14 14.10. 2014. 
2. DOPUNA BANKINA I ČIŠĆENjE ODVODNIH KANALA LOKALNIH I NEKATEGORISANIH OPŠTINA LAKTAŠI Ugovor br.3 08-404-49-III/2015 od 01.06.2016. Nas 1110-2/15  
3. UREĐENjE PLATOA PROKTIRNICE U BOŠKOVIĆIMA DIS & A Laktaši Ugovor br. 1241/15 28.10.2015.  
4. VANjSKO UREĐENjE OBJEKTA RODITELjSKE KUĆE "ISKRA" U BANjA LUCI PROJEKT INŽINjERING d.o.o. Ugovor br. 1335/15 16.11.2015.Aneks 1335-1/15 od 21.06.2016.  
5. SANACIJA KLIZIŠTA NA GRADSKOM PODRUČJU I INVESTICIONO ODRŽAVANjE LOKALNIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA - SANACIJA KLIZIŠTA - LOT 1- ulica BRAĆE MILETIĆA GRAD BANjA LUKA Ugovor br. 12-G-2559/15 od 31.12.2015, nas br.1541/15 od 29.12.2015.  
6. SANACIJA KLIZIŠTA NA GRADSKOM PODRUČJU I INVESTICIONO ODRŽAVANjE LOKALNIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA - SANACIJA KLIZIŠTA - LOT 2- ulica VOJVODE UROŠA DRENOVIĆA GRAD BANjA LUKA Ugovor br. 12-G-2560/15 od 31.12.2015, nas br.1540/15 od 29.12.2015.  
7. RADOVI NA VANjSKOM UREĐENjU OKO STAMBENO-POSOVNOG OBJEKTA U OGRANKU ULICE MILANA KRANOVIĆA U BANjA LUCI GEA COMPANY d.o.o.Laktaši Ugovor br. 94/16 od 10.02.2016.godine  
8. "IZVOĐENjE RADOVA NA VANjSKOM UREĐENjU OKO OBJEKTA ""METALCENTRA "" U GLAMOČANIMA
"
METAL CENTAR d.o.o. Ilidža Ugovor br. 142/16 od 19.02.2016.godine  
9. VANjSKO UREĐENjE OKO HALE KOGRAD U ČELINCU KOGRAD d.o.o. Čelinac Ugovor br. 245/16 od 19.03.2016.godine  
10. "IZVOĐENjE RADOVA NA ASFALTIRANjU I ODVODNjI OBORINSKIH VODA U KRUGU POSLOVNOG OBJEKTA BERZA PRODUKT TRADING U GRADIŠCI
"
BERZA PRODUKT TRADING d.o.o. Gradiška Ugovor br. 258/16 od 25.03.2016.godine  
11. "IZVOĐENjE RADOVA NA ASFALTIRANjU KRUGA PREDUZEĆA TEHNOPROM, ZALUŽANI - TRN
"
TEHNOPROM d.o.o Banja Luka Ugovor br. 283/16 od 31.03.2016.godine  
12. IZVOĐENjE RADOVA NA PRIPREMI I ASFALTIRANjU SKLADIŠNOG PROSTORA NA TUNjICAMA, BANjA LUKA INTER- METAL d.o.o Banja Luka Ugovor br. 282/16 od 31.03.2016.godine  
13. IZVOĐENjE RADOVA NA IZGRADNjI DIONICE LOKALNOG PUTA KROZ KOMPLEKS BANjE KULAŠI , KULAŠI - PRNjAVOR BANjA KULAŠI d.o.o. Kulaši - Prnjavor Ugovor br. 284/16 od 31.03.2016.godine  
14. IZVOĐENjE RADOVA NA ASFALTIRANjU PLATOA NEŠKOVIĆ PUMPE U PRIJEDORU NEŠKOVIĆ d.o.o.Bijeljina Ugovor br. 285/16 od 01.04.2016.godine, ( 42.650,01) Aneks 285-1/16 od 04.04.2016.(5.779,80)  
15. SANACIJA GRADSKIH ULICA I LOKALNIH PUTEVA, OPŠTINA LAKTAŠI MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE ŠUMARSTVA I VODOPRIEDE RS (Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata (APCU) Ugovor br. BA-FERP-IDA-5529-NCB-BL-Nj-16-045 od 18.04.2016. , 334/16 od 13.05.2016.godine Aneks 34-1/16 od 12.07.2016.god.  
16. IZGRADNjA SAOBRAĆAJNICE ZA PRILAZ OBJEKTU "RODITELjSKA KUCA" GRAD BANjA LUKA Ugovor br. 12-G-1377/16 od 30.06.2016.  
17. IZVOĐENjE RADOVA ZA ASFALTIRANjE PLATOA HIDRAULIKA FLEX d.o.o. LAKTAŠI Ugovor br. 453/16 od 16.05.2016.godine  
18. "IZVOĐENjE RADOVA NA IZRADI PLATOA OKO POSLOVNOG OBJEKTA U , ZALUŽANIMA - TRN
"
TEHNOPROM d.o.o Banja Luka Ugovor br.492/16 od 24.05.2016.godine  
19. "IZVOĐENjE RADOVA NA VANjSKOM UREĐENjU ŠOPING CENTRA U KNINSKOJ ULICI U DERVENTI
"
ELEKTRON GROUP Ugovor br.527/16 od 31.06.2016.godine, Aneks od 26.07.2016.  
20. VANjSKO UREĐENjE U VRBANjI - ASFALTERSKI RADOVI STANISLAV ČEREKOVIĆ Ugovor br. 530/16 od 31.05.2016.godine  
21. VANjSKO UREĐENjE U VRBANjI EURO ZNAK d.o.o.BANjA LUKA Ugovor br. 529/16 od 31.05.2016.godine  
22. VANjSKO UREĐENjE OKO OBJEKTA U BANjA LUCI AUTOCENTAR MERKUR d.o.o. Banja Luka Ugovor br. 595/16 od 13.06.2016.godine  
23. MODERNIZACIJA PUTA BABIĆI - GROBLjE- GAREIĆI, dionica groblje GARIĆI OPŠTINA ČELINAC Ugovor br.01/1-404-142/16 od 10.06.2016.  
24. ASPORUKA ASFALTA 46,36 Tona OPŠTINA ČELINAC Ugovor br.01/1-404-178/16 od 15.08.2016. nas 890/16 od 16.08.2016.  
25. REKONSTRUKCIJA PUTA U CRNOM VRHU, ZASEOK SAVIČIĆI - LOT 1 OPŠTINA ČELINAC Ugovor br.01/1-404-155-1/16 od 15.08.2016. nas 934-1/16 dd 23.08.2016. Aneks br.01/1-404-225-1/16 od 18.11.2016. nas 934-1a/16 dd 22.11.2016.  
26. NASTAVAK MODERNIZACIJE LOKALNOG PUTA PEJAKOVIĆI - RAVNA GORA- SKATAVICA - LOT 2 OPŠTINA ČELINAC Ugovor br.01/1-404-155-2/16 od 15.08.2016. nas 934-2/16 dd 23.08.2016.  
27. MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA DIJELA PUTA BABIĆI - CRNA RIJEKA LOT 3 OPŠTINA ČELINAC Ugovor br.01/1-404-155-3/16 od 15.08.2016. nas 934-3/16 dd 23.08.2016. Aneks br.01/1-404-225-2/16 od 18.11.2016. nas 934-3a/16 dd 22.11.2016.  
28. MODERNIZACIJA PUTA ŠTRBE - ĐERMANOVIĆI -LOT 5 OPŠTINA ČELINAC Ugovor br.01/1-404-155-5/16 od 15.08.2016. nas 934-5/16 dd 23.08.2016.  
29. MODERNIZACIJA LOKALNOG PUTA POPOVAC -MEHOVCI - BALTE - GRADINA - LOT 6 OPŠTINA ČELINAC Ugovor br.01/1-404-155-6/16 od 15.08.2016. nas 934-6/16 dd 23.08.2016.  
30. VANjSKO UREĐENjE PLATOA ISPRED PROIZVODNE HALE U VELIKOM BLAŠKU TERMO KLIMA d.o.o. Trn Ugovor br. 691/16 od 21.06.2016.godine  
31. ASFALTIRANjE PLATOA ARTING INVEST d.o.o.Gradiška Ugovor br.601/16 od14.06.2016.godine  
32. IZVOĐENjE RADOVA NA IZGRADNjI PRISTUPNOG PUTA I STAZE ZA POSTROJENjE U LAKTAŠIMA TETKON d.o.o Banja Luka Ugovor br.667/16 od 27.06.2016.  
33. RADOVI NA IZRADI PLATOA I PRILAZNOG PUTA AGRO MARIC d.o.o. Prijedor Ugovor br.755/16 od 15.07.2016.godine  
34. IZGRADNjA PRILAZNOG PUTA OD HOTELA "SAN" DO IZVORIŠTA BANjE INTEGRAL INŽENjERING Ugovor br.647/16 od 22.06.2016.  
35. IZRADA PRISTUPNOG PUTA PREMA POSLOVNOM OBJEKTU U JAKUPOVCIMA RAILIĆ KOMERC d.o.o Laktaši Ugovor br.648/16 od 22.06.2016.  
36. IZVOĐENjE RADOVA NA VANjSKOM UREĐENjU U ČELINCU Miroslav Radosavac vl. Koka-Kik Živinarska farma Čelinac Ugovor br.675/16 od 28.06.2016. i Anedž 675-1/16 od 06.07.2016.  
37. IZVOĐENjE RADOVA NA ASFALTIRANjU PLATOA ISPRED POSLOVNOG OBJEKTA U ČELINCU AUTOTRANSPORTI - VRHOVAC d.o.o. ČELINAC Ugovor br.729/16 od 11.07.2016.  
38. IZVOĐENjE ASFALTERSKIH RADOVA OKO OBJEKTA MARIĆ d.o.o Prijedor Ugovor br.754/16 od 15.07.2016.  
39. ASFALTIRANjE VANjSKOG UREĐENjA SAMOUSLUŽNE AUTOPRAONE U VRBANjI JORGIĆ-VASIĆ MILKICA Ugovor br.765/16 od 18.07.2016.  
40. IZVOĐENjE GRAĐEVINSKIH RADOVA - OBJEKAT U MAHOVLjANIMA BLATEŠIC d.o.o. Ugovor br. 906/16 od 03.08.2016.  
41. IZVOĐENjE ASFALTERSKIH RADOVA PLATOA OKO POSLOVNOG OBJEKTA MB IMPEX - DERVIŠI, BANjA LUKA MB IMPEX Ugovor br. 862/16 od 05.08.2016.  
42. "IZVOĐENjE RADOVA NA SANACIJI BETONSKIH I ASFALTNIH POVRŠINA U KRUGU PREDUZEĆA
"
STOJNIĆ d.o.o MAŠIĆI Ugovor br. 870/16 od 09.08.2016.Aneks 870-1/16 od 19.08.2016.  
43. VANjSKO UREĐENjE OKO OBJEKTA "DERMAL" DERMAL d.o.o. KOTOR VAROŠ Ugovor br.946/16 od 01.09.2016.godine.  
44. VANjSKO UREĐENjE OKO POSLOVNOG OBJEKTA BOR PETROL d.o.o. KOTOR VAROŠ Ugovor br. 914/16 od 24.08.2016.  
45. NABAVKA I ISPORUKA BETONA I IVIČNjAKA BOR PETROL d.o.o. KOTOR VAROŠ Ugovor br. 915/16 od 24.08.2016.  
46. ASFALTIRANjE PLATOA ACA TREJD d.o.o. ČRLINAC Ugovor br. 892/16 od 18.08.2016.  
47. SANACIJA LOKALNIH PUTEVA U D.PODGRADCI-DESANČIĆ- BABIĆI- OPŠTINA GRADIŠKA EKO EURO TIM d.o.o.BANjA LUKA Ugovor br. 1022/16 od 12.09.2016.  
48. SANACIJA UL.MILOŠA CRNjANSKOG U GRADIŠCI EKO EURO TIM d.o.o.BANjA LUKA Ugovor br. 1023/16 od 12.09.2016.  
49. SANACIJA LOKALNOG PUTA U MZ KOZINCI - OPŠTINA GRADIŠKA EKO EURO TIM d.o.o.BANjA LUKA Ugovor br. 997/16 od 13.09.2016.  
50. SANACIJA NEKATEGORISANOG PUTA ZA TREBOVLjANE - OPŠTINA GRADIŠKA EKO EURO TIM d.o.o.BANjA LUKA Ugovor br. 998/16 od 13.09.2016.  
51. RADOVI NA ASFALTIRANjU ULICA UL.S.MATAVULjA I MZ ČATRNjA- OPŠTINA GRADIŠKA EKO EURO TIM d.o.o.BANjA LUKA Ugovor br. 1034/16 od 15.09.2016.  
52. IZVOĐENjE RADOVA NA ASFALTIRANjU ULICE BANOVIĆ STRAHINjE U GRADIŠCI EKO EURO TIM d.o.o.BANjA LUKA Ugovor br. 129-25/16 od 26.10.2016.  
53. IZVOĐENjE GRAĐEVINSKIH RADOVA U OPŠTINI GRADIŠKA - LOT 2 - ASFALTIRANjE PUTA AGIZ , OPŠTINA GRADIŠKA UNDP SARAEVO Ugovor br. UNDPBIH - 16-202-LID - NISKOGRADNjA - Nj od 04.11.2016. naš br. 1218/16 od 09.11.2016. Aneks od 14.12.2016.god  
54. IZRADA PLATOA U ČARDAČANIMA FANNY d.o.o. LAKTAŠI Ugovor br. 1172/16 od 29.10.2016.  
55. ASFALTIRANjE PLATOA U JAKUPOVCIMA KUBIK TRANS d.o.o.laktaši Ugovor br. 1194/16 od 03.11.2016.  
56. VANjSKO UREĐENjE OKO OBJEKTA U MAGLAJANIMA GT SATELIT Ugovor br. 1204/16 od 07.11.2016.  
57. RADOVA NA ASFALTIRANjU PLATOA AUTO KUĆA MILOVANOVIĆ U BANjA LUCI BUNIĆ SERVIS I TRANSPORTI d.o.o.Banja Luka Ugovor br. 1247/16 od 16.11.2016.Aneks 1247-1/16 od 22.11.2016  
58. ASFALTIRANjE PUTNOG PRAVCA U JARUŽANIMA PREMA SEOSKOM GROBLjU I ĐURIĆA PILANI U UL.STEVANA MARKOVIĆA I ZMAJ JOVINE U TRNU OPŠTINA LAKTAŠI - Ugovor br. 08-404-125/16 od 02.12.2016.nas 1321/16 od 02.12.2016.  
59. UREĐENjE PARKINGA KRUŽNI TOK , Ul. MARIJE BILIĆ 10, BANjA LUKA CENTRUM TRADE Ugovor br. 1331/16 od 02.12.2016.  
         
OBLAST HIDROGRADNJA
1. REGULACIJA RIJEKE CRKVENA OPŠTINA LAKTAŠI Sporazum br. 08-404-116/15 od 01.12.2015.nas 1442/15, Ugovor 08-404-116-I/15 od 01.12.2015.  
2. IZGRADNjA I REKONSTRUKCIJA OBORINSKE KANALIZACIJE OPŠTINA ČELINAC / BA-FERP-IDA-5529-NCB-BL-W-15-021 MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE ŠUMARSTVA I VODOPRIEDE RS (Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata (APCU) ugovor br.1364/15 od 20.08.2015 (250.827,28). aneks br. 662/19 od 23.02.201. (17.492,76)  
3. ČIŠĆENjE I REGULACIJA VODOTOKA, OPŠTINA ČELINAC MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE ŠUMARSTVA I VODOPRIEDE RS (Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata (APCU) Ugovor br. BA -FERP-IDA-5529-NCB-BL-Nj-16-066/16 I 2188/16 od 27.06.2016. nas 631/16 od 20.06.2016. Aneks 3560/16 od 30.09.2016.  
         
ODRŽAVANjE, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA PUTEVA I MOSTOVA
1. ZIMSKA SLUŽBA ZA 2015/2016 - LOKALNI I NEKATEGORISANI PUTEVI OPŠTINA LAKTAŠI Okvirni sporazum br.08-404-162/2015 od 02.11.2015,nas 1293/15 od 02.11.2015.Ugovor br 2. 08-404-162-II/2015 od 28.12.2015.nas 1293-2/15 od 28.12.2015.  
2. ZIMSKA SLUŽBA ZA 2015/2016 - LOKALNI I NEKATEGORISANI PUTEVI OPŠTINA LAKTAŠI Okvirni sporazum br.08-404-162/2015 od 02.11.2015,nas 1293/15 od 02.11.2015.Ugovor br 3. 08-404-162-/2015 od 01.02.2016.nas 1293-3/15 od 01.02.2016.  
3. ZIMSKA SLUŽBA ZA 2016/2017 - ODRŽAVANjE LOKALNIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA U ZIMSKIM USLOVIMA OPŠTINA LAKTAŠI Okvirni sporazum br.08-404-115/16 od 28.10.2016,Ugovor br 1 08-404-115-1/16 od 16.11.2016., 08-404-115-2, OD 05.01.2017. i 08-404-115-3, od 16.01.2017.  
4. ZIMSKA SLUŽBA LOT 4 - ČETVRTO GRADSKO PODRUČJE (Slatinska,Delibašino selo i dr.) 2015/2016 GRAD BANjA LUKA sporazum 12-G-2209/15 od 16.11.2015..br.nas 1304/15 od 10.11.2015do 15.03.2019.g.( 625.482,00) Ugovor br. 12-G-2277/15 od 26.11.2015.nas 1304-1/15 od 23.11.2015.( 156.370,50)  
5. ZIMSKA SLUŽBA LOT 5 - PETO GRADSKO PODRUČJE (Subotička,Srpski Milanovac - Daljka i dr.) 2015/2016 GRAD BANjA LUKA sporazum 12-G-2210/15 od 16.11.2015. .br.nas 1305/15od 10.11.2015 do 15.03.2019.g.( 572.467,90) Ugovor br. 12-G-2278/15 od 26.11.2015.nas 1305-1/15 od 23.11.2015.( 143.116,97)  
6. ZIMSKA SLUŽBA LOT 12 - ŠESTO SEOSKO PODRUČJE MZ: Dragočaj, Zalužani i Prijakovci - 2015/2016 GRAD BANjA LUKA sporazum 12-G - 2213/15 od 15.11.2015. br.nas 1306/15 od 10.11.2015. do 15.03.2019.g.( 451.736,06) Ugovor br. 12-G-2281/15 od 26.11.2015.nas 1306-1/15 od 23.11.2015.( 112.934,00)  
7. ZIMSKA SLUŽBA LOT 4 - TREĆE SEOSKO PODRUČJE MZ: Donja Kola i Goleši GRAD BANjA LUKA Ugovor 12-G - 2372/15 od 09.12.2015. br.nas 1403/15 ( 105.534,00)  
8. Izvođenje radova redovnog održavanja i zaštite puteva i objekata na putevima u Republici Srpskoj na oblasti broj 2 JP "PUTEVI RS" BANjA LUKA Okvirni sporazum br.03-345-3042/12 od 25.06.2012.Ugovor br. 693-1/12 od 25.06.2012, Ugovor br. 741/13 od 01.07.2013, Ugovor br. 02-03-OD-2436/15 od 30.06.2015.  
9. Izvođenje radova održavanja i zaštite puteva i objekata na magistralnim i regionalnim putevima u Republici Srpskoj na oblasti broj 2 JP "PUTEVI RS" BANjA LUKA Ugovor br.02-03-OD- 4435/16 od 29.06.2016..Ugovor br.02-03-OD- 4435/16 od 29.06.2016..  
10. "LOT 1 - REDOVNO ODRŽAVANjE GRADSKIH ASFALTNIH SAOBRAĆAJNICA
"
GRAD BANjA LUKA Sporazum 12-g-230/16 od 17.02.2016./nas br 42/19 od 26.01.2016. Ugovor 12-G-313/19 od 24.02.2016.nas br 42-1/16 od 23.02.2016.  
11. "LOT 1 - REDOVNO ODRŽAVANjE GRADSKIH ASFALTNIH SAOBRAĆAJNICA
"
GRAD BANjA LUKA Sporazum 12-g-230/16 od 17.02.2016./nas br 42/19 od 26.01.2016.Ugovor 12-G-1996/16 od 08.09.2016.nas br 42-2/16 od 30.08.2016.  
12. "LOT 1 - REDOVNO ODRŽAVANjE GRADSKIH ASFALTNIH SAOBRAĆAJNICA
"
GRAD BANjA LUKA Ugovor 12-G-2835/16 od 06.12.2016.nas br 42-3/16 od 18.11.2016.  
13. RADOVI NA SANACIJI OŠTEĆENOG ASFALTNOG KOLOVOZA NA PUTEVIMA I ULICAMA NA PODRUČJU OPŠTINE ČELINAC OPŠTINA ČELINAC Ugovor 01/1-404-77/16 od 04.05.2016.nas br 433/16 od 04.05.2016.  
14. DODATNI RADOVI NA SANACIJI OŠTEĆENOG ASFALTNOG KOLOVOZA NA PUTEVIMA I ULICAMA NA PODRUČJU OPŠTINE ČELINAC OPŠTINA ČELINAC Ugovor 01/1-404-77-1/16 od 15.08.2016.nas br 433-1/16 od 15.08.2016.  
15. MODERNIZACIJA GRADSKIH MAKADAMSKIH SAOBRAĆAJNICA GRAD BANjA LUKA Ugovor 12-G-1125/16 od 06.06.2016.nas br 523/16 od 30.05.2016.  
16. ODRŽAVANjE KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE LOKALNIH I NEKATEGORISANIH SAOBRAĆAJNICA I ULICA U NASELjU NA PODRUČJU OPŠTINE LAKTAŠI ZA 2016 GODINU OPŠTINA LAKTAŠI - Okvirni sporazum 08-404-47/2016 od 01.06.2016.nas br 553/16 od 06.06.2016. Ugovor 048-404-47-I/ 16 od 01.06.2016.nas br 630/16 od 17.06.2016.  
17. ODRŽAVANjE KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE LOKALNIH I NEKATEGORISANIH SAOBRAĆAJNICA I ULICA U NASELjU NA PODRUČJU OPŠTINE LAKTAŠI ZA 2016 GODINU OPŠTINA LAKTAŠI - Okvirni sporazum 08-404-47/2016 od 01.06.2016.nas br 553/16 od 06.06.2016. Ugovor 048-404-47-II/ 16 od 07.07.2016.nas br 630-I/16 od 07.07.2016.  
         
OBLAST VISOKOGRADNjA
Red. NAZIV POSLA NARUČILAC /INVESTITOR BROJ UGOVORA ANEX
br.
1. IZVOĐENjE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA IZGRADNjI INDIVIDUALNOG STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA U BANjA LUCI KOLEŠKA SLAĐANA Ugovor br. 552/16 od 04.06.2016. ( 114.706,51( Aneks od 8.11.2016.( 13.130,09 KM)  
2. "IZVOĐENjE GRAĐEVINSKIH RADOVA - PODNE PLOČE U POSLOVNOG OBJEKTA U MAGLAJANIMA
"
ŠUMAPRODUKT F/I d.o.o. LAKTAŠI Ugovor br. 703/16 od 05.07.2016.  
3. IZGRADNjA POSLOVNE HALE U BANjA LUCI MAXMARA d.o.o. Banja Luka Ugovor br. 1402/15 od 01.12.2015.  
4. IZVOĐENjE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA PROŠIRENjU ELEKTRORADIONICA I IZGRADNjE PRODAJNOG PROSTORA SA SKLADIŠTEM KORS d.o.o. Laktaši Ugovor br. 1338-1/15 od 16.11.2015.