Braće Pišteljića 22Banja Luka, BiH
Pon - Sub 7.oo - 15.ooNedelja zatvoreno

Izgradnja regionalnog puta r413 Kotor Varoš – Kneževo, dionica: Sokoline - Živinice l=10 km

Odjel Prodaje

  • Niskogradnja d.o.o.
    Braće Pišteljića 22
    78000 Banja Luka
    Bosna i Hercegovina
  • +387 51 348 000
  • +387 51 300 078

Izgradnja regionalnog puta r413 Kotor Varoš – Kneževo, dionica: Sokoline - Živinice l=10 km

Radovi na izgradnji regionalnog puta R-413 Kotor Varoš-Kneževo, dionica Sokoline-Živinice započeli su početkom 2014 godine. Dužina dionice je 10 km.

Do sada su urađeni zemljani radovi u dužini od 4 km. Ostao je da se dokopa jedan usjek dužine l=350m. Tamponirana je dužina trase od oko 2,5 km. Na tom dijelu trase urađeni su i objekti kao što su pločasti propusti i cijevasti propusti Ф 1000 mm. Sada se rade drenaže i dijelomično se tamponira i vrši iskop na dijelu usjeka od 350 m.

Istovremeno se radi i nasip na datoj dionici od P235-P243. Radi se i pločasti propust raspona 4 m na P303 betonski i armirački radovi. Vrši se i drobljenje kamenog materijala za tampon kao i miniranja masovna i pojedinačna.

Trasa se i dalje iskolčava do stacionaže 6+100 m i teku priprema za dalji nastavak radova.

Naziv posla: Izgradnja regionalnog puta R-413  Kotor Varoš – Kneževo, dionica Sokoline – Živinice
Izvođač: Niskogradnja doo Laktaši
Investitor: Javno preduzeće Putevi Republike Srpske

{yoogallery src=[/images/stories/sokoline]}