Braće Pišteljića 22Banja Luka, BiH
Pon - Sub 7.oo - 15.ooNedelja zatvoreno

Izvođenje radova na vodovodnom sistemu "Komlenac" Kozarska Dubica

Odjel Prodaje

  • Niskogradnja d.o.o.
    Braće Pišteljića 22
    78000 Banja Luka
    Bosna i Hercegovina
  • +387 51 348 000
  • +387 51 300 078

Izvođenje radova na vodovodnom sistemu "Komlenac" Kozarska Dubica

Na projektu vodovodnog sistema »Komlenac« Kozarska Dubica do sada su izvršeni radovi na iskopima vodovodnih cijevi od bazena Komlenac do postojećeg bazena Krivdića brdo kao i od bazena Komlenac do izvorišta tj. bunareva u Suvaji.

 

Na bazenu su do sada urađene komore bazena, zaštita hidroizolacije, drenažni šahtovi, a komore su do polovine zidova zatrpane. U toku su radovi na montaži fazonskih komada, dovoda, odvoda, preliva i muljnog ispusta u komore bazena. Radi se i na iskopima, armiranju temelja pumpne stanice 1 bazena.

U toku je montiranje muljnih ispusta, vazdušnih ventila, separacionih šahtova na trasi cjevovoda.

Rade se i šalovanje, armiranje, betoniranje predviđenih šahtova na ovom cjevovodu.

Dinamika poslova je po programu i planu izvođenja, kako nam prenosi poslovođa na terenu Nenad Dojčinović.

{yoogallery src=[/images/stories/komlenac2]}