Braće Pišteljića 22Banja Luka, BiH
Pon - Sub 7.oo - 15.ooNedelja zatvoreno

Separacija

Odjel Prodaje

  • Niskogradnja d.o.o.
    Braće Pišteljića 22
    78000 Banja Luka
    Bosna i Hercegovina
  • +387 51 348 000
  • +387 51 300 078

Separacija

Separacija za pranje, mljevenje i prosijavanje frakcija nalazi se u pogonu ADA, koja se nalazi tri kilometra od Laktaša na lokalnom putu Laktaši - Srbac.

Separacija kamenih agregata  ’’POZZATO’’ proizvedena 1999. godine je italijanski proizvod I zadovoljava sve standarde ISO 9001.  Kapacitet separacije je 80 m3/h.

Proizvodni proces separacije je zaokružen u potpunosti. Prirodni šljunak dovozi se sa obale rijeke Vrbas, koja protiče u blizini, transportuje se do koševa separacije, zatim nastupa process pranja I separisanja istog materijala. Na kraju se materijal melje I prosijava – prosipa. Na ovaj način dobijamo prirodni šljunak svih frakcija od 0-31 mm, a po potrebi 0-60 mm, te se iste koriste kako za proizvodnju asfalta, tako I za dobijanje visokokvalitetnog betona I betonskih galanterija.

2003. godine postavljena je nova separacija italijanskog proizvodača "POZZATO 2" kapaciteta 100m3/h. Ispitani materijal se dovozi, zatim dolazi do proizvodnje mljevenog prirodnog šljunka svih frakcija.

U  sklopu ovog pogona nalaze se  sekundarni mlinovi Pozzato I  Pozzato 2, koji služi za mljevenje svih frakcija 04-16 mm da bi dobili frakcije 0-4 mm, najtraženiju u građevinarstvu. Kapacitet mlinova je 40m3/h I 50m3/h.

Svakodnevnu kontrolu kvaliteta frakcija ispituje vlastita laboratorija koja se nalazi u sklopu pogona Ada i opremljena je najsavremenijom opremom koja zadovoljava sve standarde ISO 9001-2000.

Ovakva organizacija rada omogućava nam da u svakom momentu dajemo tržištu pouzdanu isporuku pomenutih kamenih frakcija sa svom potrebnom atesnom dokumentaciju.

PRODAJA STANOVA I POSLOVNIH PROSTORA