Braće Pišteljića 22Banja Luka, BiH
Pon - Sub 7.oo - 15.ooNedelja zatvoreno

Kamenolom

Odjel Prodaje

  • Niskogradnja d.o.o.
    Braće Pišteljića 22
    78000 Banja Luka
    Bosna i Hercegovina
  • +387 51 348 000
  • +387 51 300 078

Kamenolom

Kamenolom Pozzato se nalazi 27 km od Banja Luke, na magistralnom putu Banja Luka – Prnjavor. Proizvodni proces lomljenog kamena eruptivca kreće od njegovog otkrivanja, preko transporta do drobilično klasiranog postrojenja, mljevenja i klasiranja po frakcijama od 0-31 mm a po potrebi i do 60 mm.

Kapacitet proizvodnje dijabaza je 80 m3/h. Kamenolom Pozzato zadovoljava sve standarde ISO 9001.

ISTORIJA

U sklopu svoje osnovne djelatnosti ”Niskogradnja’’ d.o.o. Laktaši izvršila je istraživanje tehničkog građevinskog kamena-dijabaza na ležištu Drugovići koje se nalazi na području opštine Laktaši. Da bi preduzeće uspješno poslovalo, neophodno je obezbijediti sigurnu sirovinsku bazu tehničkog građevinskog kamena. Istraživanje ležišta Drugovići započelo je 2001. godine izradom Projekta detaljnih geoloških istraživanja, a okončano u februaru naredne godine.

Dobijeni rezultati istraživanja su prezentovani u Elaboratu o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi tehničko građevinskog kamena-dijabaza. Rješenje kojim se potvrđuju geološke rezerve i kvalitet dijabaza sa predmetnog ležišta, izdato je od strane Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske.

Ovim rješenjem se odobrava upotreba I korištenje površinskog kopa, separacije I kompletne opreme, a planirani životni vijek eksploatacije dijabaza je 14 godina. Niskogradnja ulaže značajna sredstvana na istraživanje nalazišta ovog kvalitetnog kamena, a sve u cilju produžavanja roka eksploatacije..

OPIS MINERALNE SIROVINE

Dijabazi se pojavljuju kao intruzivne i efuzivne magmatske stijene porfijske i ofijske strukture. Boja dijabaza varira u granicama od tamno sive do crne, a pojavljuju se i dijabazi tamno zelene boje, što zavisi od striktne prisutnosti pojedinih minerala.

PRODAJA STANOVA I POSLOVNIH PROSTORA